Richtig! je online aplikace, ve které popisujete, jak fungujete

a řešíte nejčastější otázky ve firmě.

JAKÉ JSOU
PROCESY

Richtig! zobrazuje všechny důležité procesy ve vaší firmě.

KDO ZA NĚ
ZODPOVÍDÁ

Richtig! také ukazuje, kdo je za co zodpovědný a jak vypadá struktura firmy.

S ČÍM PROCESY
PRACUJÍ

Richtig! propojuje procesy s firemními dokumenty, ať už jsou uložené kdekoliv.

V čem vám Richtig! pomůže?

Přemýšlejte s námi ...

  • Když máte popsané všechny důležité postupy, můžete začít kontrolovat jejich průběh.
  • Když je jasně dané, kdo má kdy co udělat, dají se postupně v pracovním postupu vychytat všechny nedostatky.
  • Když vychytáváte, vylepšujete a optimaluzujete svoje služby, máte spokojeného zákazníka.

A o to vám jde!

Vneste nadhled do řízení vaší společnosti

Pokud zmapujete své procesy, máte jasno, jak firma funguje a co je třeba zlepšit.


Zapojte do procesu řízení všechny zaměstnance

Čim víc jim odkryjete vnitřní strukturu, tím víc se budou lidé zajímat o to co a jak zlepšit, protože budou mít k informacím snadný řístup.


Zjednodušte dokumentaci procesů

Richtig! je dostupný a jednoduchý jak na zavedení, tak i na používání v praxi ve všech organizacích.


Co Richtig! umí?

Richtig! je jednoduše účinný editor procesů.

Upravuje hladce pomocí drag-n-drop kreslítka, jakoukoli část vašich procesů přímo během jejich prohlížení. Díky verzování neztratíte přehled o proběhlých změnách.

Richtig! spravuje procesy

Firma je živoucí organismus a jako takový prochází neustálými změnami. Abyste s nimi udrželi krok, potřebujete účinný systém řízení změn, sledování platnosti a stavu procesů a historie. Portál vás na všechno upozorní a šetří váš čas - neřešíte desítky dokumentů ale jednu provázanou databázi znalostí.

Richtig! dělá pořádek v organizační struktuře

Popisujte transparentně odpovědnosti a povinnosti zaměstnanců. Hierarchická organizační struktura umožňuje propojit procesy a role se skutečnými osobami a jasně tak definovat, kdo za co zodpovídá.

Richtig! propojuje dokumenty s procesy

Zbavte se nadbytečné administrativy. V přehledném seznamu dokumentů si udržíte přehled o směrnicích, formulářích a prakticky vším, z čeho vaše procesy vychází a s čím pracují. Až příště budete nějakou směrnici aktualizovat, budete přesně vědět, kterých procesů se dotýká.

Richtig! připravuje na automatizaci

Richtig! udržuje všechny procesy v souladu se standardem BPMN 2.0 a zajistí vše potřebné proto, abyste mohli kterýkoli proces co nejrychleji podpořit automatickou workflow. Plně podporuje BPMS Camunda a je s ní propojen tak, aby uživatelům nabídl jednotný přístup k dokumentaci svých procesů i k jejich exekuci.

f

Richtig! je odladěná firma

Když všechno zapadne dohromady, máte procesní dokumentaci, jasně definovanou organizační strukturu, role a zodpovědnosti, všechno provázané s řídící dokumentací a jste schopni to jednoduše udržovat a používat. Můžete začít snadno vychytávat všechny nedostatky. Máte odladěnou firmu a jste v Richtigu.

Kolik Richtig! stojí?

Informace v aplikaci Richtig! zpřístupníte komukoli potřebujete bez omezení. Počet běžných uživatelů, kteří mají k vašim procesům přístup, nelimitujeme.
Zaplatíte pouze za licence pro uživatele s rozšiřenými právy editace.

Jaké pravomoci takový uživatel s právy editace má?

  • Může procesy vytvářet i upravovat.
  • Může vykonávat roli administrátora, který vytváří a udržuje organizační strukturu, spravuje uživatele a jejich role.
  • Může mu být přiřazena role vlastníka procesu, který schvaluje prvotní verzi i veškeré další návrhy změn.
editorů
x 1 000 Kč za licenci / měsíc
= 1 000 Kč / měsíc
včetně 21% DPH, cena bez DPH 827
  • Cena na míru vašim potřebám.
  • První měsíc zdarma.
  • Měsíční nebo roční předplatné.

Kontaktujte Richtig! tým!

Rádi se s vámi spojíme
a vaše dotazy zodpovíme.


web: https://richtig.cz

tel.: +420 777 565 532

email: info@richtig.cz
IBPM Solutions s.r.o.

Náměstí 14.října 1307/2

PSČ 150 00, Praha

Česká Republika

IČO: 24260169

DIČ: CZ24260169

Přihlášení
Registrace

Prostřednictvím registrace bude bezplatně vytvořena třicetidenní zkušební verze procesního portálu. Po tuto dobu lze využívat veškeré funkcionality procesního portálu bez jakéhokoliv omezení. V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu na sales@ibpm.cz.

Správa licencí

Jste přihlášen jako správce instance . Vaše trial licence je platná do . Aktuálně máte zakoupeno licencí pro editaci s platností do . Platnost licence vypršela


Prodloužení platnosti licencí

Při prodloužení platnosti licencí dojde k vytvoření objednávky na stejný počet licencí a jejich platnosti bude navazovat na termín aktuální platnosti zakoupených licencí.


Změna počtu licencí

Při navýšení počtu licencí je nevyčerpaná část stávajícího předplatného odečtena od ceny nové objednávky. Nepřijdete tak o žádnou hodnotu ze stávajícího předplatného.


Přehled objednávek

Seznam všeh předchozích objednávek se zobrazením informací o jejich platnosti

Historie objednávek

Platnost do Počet Perioda Aktivní Automatická obnova Trial
Objednávka
Cena celkem:
z toho DPH 21%
<< zpět